ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

znak-zaloby_01        Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 04.10.2018 roku zmarł nasz kolega i towarzysz broni,
Członek Naszego Stowarzyszenia płk pil. dr Józef Kamiński.
Po ukończeniu w 1960 roku Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, został instruktorem w Białej Podlaskiej. Po rozwiązaniu jednostki
i ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej, związał swoją karierę z pracą dydaktyczną na tej uczelni, a przywiązanie do lotnictwa realizował jeszcze w  Aeroklubie Warszawskim.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się  09.10.2018r. (wtorek)
o godzinie 11.00 w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Leopolda
w Katowicach – Bogucicach.

                                                                   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

                                               KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU LOTNICTWA                                                                MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

                                                       Zarząd i Członkowie SSLW RP
Oddział Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

znak-zaloby_01        Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 01.10.2018 roku zmarł nasz kolega i towarzysz broni,
Członek Naszego Stowarzyszenia st. chor. sztab. w st. spocz.
Janusz Jawor.
Po ukończeniu Szkoły Młodszych Specjalistów Służby Meteorologicznej i Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie, swoją karierę związał z jednostkami lotniczymi. Karierę zakończył jako technik meteorolog w 39 pułku lotnictwa myśliwskiego na lotnisku w Mierzęcicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się  04.10.2018r. (czwartek)
o godzinie 12.00 w Kaplicy na cmentarzu Komunalnym w Będzinie przy ul. 27 stycznia 11.

                                                                   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

                                               KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU LOTNICTWA                                                                MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

znak-zaloby_01        Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.07.2018 roku w wieku 81 lat zmarł nasz kolega i towarzysz broni st. chor. sztab.
w st. spocz. Kazimierz Pabijańczyk.
Służył w batalionie łączności i ubezpieczenia lotów, a następnie w sekcji mundurowej 39 pułku lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach.
Pogrzeb z ceremoniałem wojskowym odbędzie się w kościele parafialnym w Nowej Wsi gmina Mierzęcice w dniu 18.07.2018 roku / środa / o godzinie 15.00.

                                                                   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

                                               KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU LOTNICTWA                                                            MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

                                                        Zarząd SSLW RP Oddział Śląski

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

znak-zaloby_01 Ze smutkiem informujemy, że w dniu 18.06.2018 roku zmarł Nasz Kolega Jan Sienkiewicz ur.23.03.1931 w Wilnie.
Osoba represjonowana nr legitymacji 239. Odznaczony krzyżem
” ZESŁAŃCOM SYBIRU”.  W JW 1901 kierownik sekcji technicznej.
Pogrzeb odbędzie się 22 czerwca ( piątek) o godz 15.00 w kościele
a następnie na cmentarzu w NOWEJ WSI,

                                                                                  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

                                                                          Zarząd SSLW RP Oddział Śląski

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

znak-zaloby_01  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 06.11.2017 roku
w wieku 80 lat zmarł mjr pil. Wojciech Matonóg.
Zanim został pilotem wojskowym był instruktorem szybowcowym na górze Żar. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie latał na samolotach odrzutowych. Uczestniczył w słynnej defiladzie 1000-lecia w 1966 roku w Warszawie w rzucie powietrznym. Jako pilot 39 pułku lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach latał również na samolotach
Mig-19. Po zakończeniu czynnego latania pełnił w pułku obowiązki Dyżurnego Kierownika Lotniska. W rezerwie przez wiele lat pracował jako Kontroler Ruchu lotniczego w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 9.11. 2017 roku /czwartek/ w kościele parafialnym w Nowej Wsi gm. Mierzęcice o godzinie 14.30

                                                                      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
 
                                                               Koledzy z byłego 39 pułku
                                                  lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach
/informacje o przebiegu służby dzięki pamięci naszego kolegi Mariana Karpiela/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////znak-zaloby_01  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 02.07. 2017 roku
w wieku 77 lat zmarł chor. Adam Ziembiński.

Był kierownikiem kancelarii tajnej w sztabie byłego 39 pułku lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach.
          Pogrzeb odbędzie się w dniu 05.07. 2017 roku (środa)
o godzinie 15:00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego
w Nowej Wsi gm. Mierzęcice.
                                                                      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
 
                                                               Koledzy z byłego 39 pułku
                                                 lotnictwa myśliwskiego w Mierzęcicach////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////znak-zaloby_01       Z żalem zawiadamiamy, że dnia 20.06.2017 roku
 zmarł nasz kolega i towarzysz broni ppłk pilot Edmund WITKOWSKI.
Całą swoją karierę związał z 39 plm w  Mierzęcicach wychowując wiele pokoleń lotników.

Pogrzeb odbędzie się 23.06.2017 roku (piątek) o godzinie 15.00
w Nowej Wsi.

                                                                  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

                                           KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU                                                             LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
znak-zaloby_01       Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19.06.2017 roku
 zmarł nasz kolega i towarzysz broni st. chor. sztab. Tadeusz ĆWIERZ.
W 39 pułku lotnictwa myśliwskiego pełnił obowiązki technika
osprzętu lotniczego.
Pogrzeb odbędzie się we Wrocławiu w  dniu 23.06. 2017 roku /piątek/
o godzinie 11.00 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bardzkiej.
 

                                                                  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

                                         KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU                                                             LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

znak-zaloby_01       Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 22.02.2017 roku
w wieku 77 lat zmarł nasz kolega i towarzysz broni mjr mgr inż. Jerzy Cupiał.
W 39 pułku lotnictwa myśliwskiego pełnił obowiązki inżyniera osprzętu lotniczego. Po rozwiązaniu pułku odszedł do rezerwy.
Był powszechnie lubianym oficerem, dowódcą i kolegą. Był wychowawcą kilku pokoleń mechaników i techników, którzy za
jego wiedzę i szacunek dla podwładnych zachowają go na długo
w swojej pamięci.
Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany tak odznaczeniami państwowymi jak i resortowymi.
                 Jego pogrzeb odbędzie się w dniu 24.02. 2017 roku /piątek/
o godzinie 14.00
na cmentarzu przy parafii św. Barbary w Libiążu przy
ul. ks. Pieli.

                                                                  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

                                                        KOLEDZY Z BYŁEGO 39 PUŁKU                                                                   LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W MIERZĘCICACH

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

znak-zaloby_01   Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.12.2016 roku w wieku 80 lat zmarł nasz kolega i towarzysz broni płk mgr Tadeusz MAZEPA. 
Po ukończeniu Technicznej Szkoły Lotniczej w Zamościu swoją służbę w lotnictwie związał z 39 pułkiem lotnictwa myśliwskiego OPK
w Mierzęcicach. W latach siedemdziesiątych był wykładowcą akademicki w Studium Wojskowym przy Uniwersytecie Śląskim,
a po jego rozwiązaniu odszedł do rezerwy. Za swoją pracę był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.   Od dnia założenia  Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP do dnia śmierci był Członkiem Zarządu i pełnił obowiązki sekretarza Oddziału.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 16.12.2016 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w kościele parafialnym Najświętszej
Maryji Panny przy ul. Granicznej w Katowicach.
Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz przy
ul. Francuskiej.

                                                          CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Członkowie i Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Koledzy z byłego 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK w Mierzęcicach.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK