SZTANDAR SSLW RP

SZTANDAR   ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU  STOWARZYSZENIA                                     SENIORÓW  LOTNICTWA  WOJSKOWEGO 
                              RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
                   im. 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK
                                       W dniu 20.08.2015 roku obchodzono Święto Wojska Polskiego w Katowicach, którego organizatorami byli:
      – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
płk mgr inż. Krzysztof Radwan,
       – Szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach
ppłk mgr inż. Piotr Rańcia,

       – Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa            Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej płk pil. w st. spocz.                         Marek Zapiór,

 Podczas uroczystości odbyło się wręczenie sztandaru dla Śląskiego Oddziału SSLW RP.
        Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, a także Szef Zarządu Głównego SSLW RP gen.dyw.pil. w st. spocz. Franciszek Macioła.
W trakcie uroczystości na stopień podpułkownika mianowano mjr pil. w st. spocz. Leona Palowskiego.
            Odznaką  ”Zasłużony Żołnierz RP III Stopnia” uhonorowano st.chor.sztab. w st. spocz. Jerzego Dyksę, którego trzech synów służy w  Siłach Powietrznych RP.
Natomiast  ppor.mgr inż. w st. spocz. Stanisław Szczęśniak i st.chor.sztab. w st. spocz. Jerzy Maszczyk za duży wkład w organizację części poświęconej lotnictwu w sali tradycji WSZW w Katowicach otrzymali honorową ”Odznakę Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego” w Katowicach.
                                       Wyżej wymienieni są członkami naszego Stowarzyszenia. GRATULUJEMY!!!
       Następnie przewodniczący społecznego komitetu fundacyjnego sztandaru pan Stanisław Papierkiewicz odczytał akt fundacyjny, po czym nastąpiło wbicie symbolicz nych gwoździ na drzewcu sztandaru i wpis do księgi fundacyjnej.
                                       Rodzicami chrzestnymi byli:
                                       Krystyna Siejna – Przewodnicząca Rady Miasta                                                                                       Katowice
                                       ppłk pil. Henryk Sawka   –  Prezes Agencji Rozwoju                                                                        Małopolski południowo-zachodniej
                                        Patroni sztandaru to:
                                        Stanisław Papierkowski     – Prezes firmy ELSTAN
                                        Mariusz Saratowicz            – Prezes Górniczej   Izby                                                                                                 Przemysłowo- Handlowej
                                        gen.dyw. pil. Franciszek Macioła – Prezes Zarządu                                                                       Głównego Stowarzyszenia Seniorów                                         Lotnictwa Wojskowego  Rzeczypospolitej Polskiej
                          płk mgr inż. Krzysztof Radwan    – Szef  Wojewódzkiego                                                                            Sztabu Wojskowego w Katowicach
                                        ks.mjr dr  Grzegorz Golec          – proboszcz parafii                                                                                                                  wojskowej
                                        Mirosław Szemla                  – Wicewojewoda Śląski
                                        Wojciech Saługa            – Marszałek Województwa                                                                                                 Śląskiego
                                        płk mgr inż. Zbigniew Piątek   – doradca Marszałka                                                                                                   Województwa Śląskiego
                                        Artur Tomasik                 – Prezes Górnośląskiego                                                                                                       Towarzystwa Lotniczego
                                         Radosław Miśkiewicz   – Prezes firmy   GEMI
                                      Adam Kloska            – Prezes firmy KAMA-EKO
                                      Jerzy Regula             – Prezes firmy TECHNOPOL
                                     Zdzisław Bik   – Prezes Grupy Kapitałowej FASING
                                    Eugeniusz Piechoczek          – Prezes firmy AIRCOM
                               płk pil.  Marek Zapiór     – Prezes Śląskiego Oddziału        Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Katowicach
                     Poświęcenia sztandaru dokonał ks.mjr dr Grzegorz Golec.
  Szef Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła odczytał akt nadania sztandaru i po otrzymaniu go z rąk rodziców
chrzestnych przekazał prezesowi SSLW RP Oddział Śląsk płk pil. Markowi Zapiórowi. Następnie sztandar został przejęty przez
poczet sztandarowy naszego  Oddziału w składzie:
                            – sztandarowy   mjr nawig. Jerzy Frydrych
                            – asystujący      ppłk dypl. inż.pil. Zbigniew Dąbrowski
                                                              ppłk pil. Andrzej Krzyśpiak
               Po prezentacji sztandaru przed frontem zebranych pododdziałów i obecnymi pocztami sztandarowymi, zajął wyznaczone mu miejsce w szyku.
                Prezes naszego Oddziału w krótkich żołnierskich słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego ufundowania.
                W dalszej części uroczystości odbył sie apel poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.
                Defilada i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zakończyły część oficjalną uroczystości  a całość poczęstunkiem tradycyjnej grochówki wojskowej.
 dsc_0160    dsc_0153

dsc_0144    dsc_0164

dsc_0168    dsc_0195

 Komplet zdjęć w zasobach archiwum Stowarzyszenia.

im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK