INFORMACJE O SSLW RP Oddział Śląski

             Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa                Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej
      Oddział Śląski
                                               logo_sslwrp_nowe

 

dabrowskiPrezes
ppłk pil.  Zbigniew DĄBROWSKI

                                                             

  Zastępca Prezesa
płk nawig. dr hab. inż. Andrzej FELLNER

     
Sekretarz
płk nawig. Jan PIECHNICZEK
Pełn. ds. kont. z mediami

                     Skarbnik - mjr nawig. Jerzy FRYDRYCH                               Wiceprezes - st. chor.sztab. Grzegorz COFAŁA

                          Skarbnik                                   Rzecznik Dyscyplinarny
mjr nawig. Jerzy FRYDRYCH       st. chor. sztab. Grzegorz COFAŁA

 

W dniu 17 grudnia 2022 r.  odbyło się Walne Zebranie Członków  Śląskiego Oddziału SSLWRP. Celem zebrania była ocena władz naszego Stowarzyszenia w mijającej  trzeciej kadencji
w historii naszego Oddziału oraz wybranie nowych,  na kolejną kadencję 2022 – 2026 roku.
Prezesem Zarządu Oddziału Śląskiego SSLW RP z siedzibą
w Katowicach wybrany został ppłk pil. Zbigniew DĄBROWSKI. Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Obecny skład Zarządu i organów Oddziału Śląskiego wynika
z Uchwały Nr 1 i 2/2022 z dnia 17 grudnia 2022 roku Walnego Zebrania Członków naszego Oddziału..
Skład Zarządu jak przedstawiono wyżej.

Komisja Rewizyjna:
 Przewodniczący – ppor. mgr inż. Stanisław SZCZĘŚNIAK
                        Zastępca –  st. chor. sztab. Marian KARPIEL
                        Sektretarz – mjr nawig. Zbigniew MACHNIK

Sąd Koleżenski:
                   Przewodniczący – st. chor. sztab. Jerzy DYKSA
Zastępca –  płk pil. Andrzej STANEK
Sekretarz – ppłk pil. Andrzej KRZYŚPIAK

Poniżej obecni członkowie śląskiego oddziału SSLW RP:

       ciapala                       dabrowski

    Ciapała Kazimierz                  Dąbrowski Zbigniew

            dyksa
Dyksa Jerzy

        fellner
Fellner Andrzej

        jafernik                   
Jafernik Henryk                      Haberla Andrzej

     karpiel               kiewro            klimasinski
Karpiel Marian              Kiewro Stanisław         Klimasiński Grzegorz

Krzyspiak%2520Andrzej                kuczynski
Krzyśpiak Andrzej      Kuczyński Franciszek

       kupka          kurzeja          Machnik
Kupka Henryk            Kurzeja Brunon        Machnik Zbigniew

Malucha%2520Boleslaw
Malucha Bolesław
                                                                                                                      6           Piatek%2520Zbigniew
Nowak Leszek             Piątek Zbigniew

Palowski%2520Leon           piechoczek              
  Palowski Leon          Piechoczek Eugeniusz      Płóciennik Marian   

      Pierzchala         plociennik           polanczuk
Pierzchała Marian        Płóciennik Maria           Polańczuk Roman

prokopowicz                 Ptaszek%2520Adam         rinkowski
Prokopowicz Aleksander   Ptaszek Adam        Rinkowski Włodzimierz

   rozinski           rutkowski            Rybak%2520Tadeusz
Roziński Leszek            Rutkowski Ryszard         Rybak Tadeusz

      sadowski               skora      
Sadowski Arkadiusz       Skóra Władysław

     Stanek%2520Andrzej                           szachulski
Stanek Andrzej                            Szachulski Sławomir

     szczesniak              Tylec%2520Krzysztof
Szczęśniak Stanisław          Tylec Krzysztof

Zralek%2520Tadeusz
Żrałek Tadeusz

Głównym celem  Śląskiego SSLW RP jest propagowanie historii
39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach, jak również tradycji lotnictwa na Śląsku i w Zagłębiu oraz ludzi z lotnictwem związanych.
  

 

im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK