INFORMACJE O SSLW RP Oddział Śląski

             Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa                Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej
      Oddział Śląski
                                               logo_sslwrp_nowe

 

dabrowski
Prezes – ppłk pil.
Zbigniew DĄBROWSKI

    kolodziejczyk                                                                    Wiceprezes – mjr nawig.                      Sekretarz    – płk nawig.
Leszek KOŁODZIEJCZYK                           Jan PIECHNICZEK                                                                                                           Pełn. ds. kont. z mediami

                 Skarbnik - mjr nawig. Jerzy FRYDRYCH                               Wiceprezes - st. chor.sztab. Grzegorz COFAŁA
Skarbnik – mjr nawig.                             Rzecznik  dyscyplinarny
Jerzy FRYDRYCH                        st. chor. sztab. Grzegorz COFAŁA
     
W dniu 7 października 2017 r. w  Chorzowie w Casino-Club odbyło się Walne Zebranie Członków  Śląskiego Oddziału SSLWRP.
Celem zebrania była ocena władz naszego Stowarzyszenia
w mijającej  drugiej kadencji, w historii naszego Oddziału oraz wybranie nowych,  na kolejną kadencję 2017 – 2021 roku.
Prezesem Zarządu Oddziału Śląskiego SSLW RP z siedzibą
w Katowicach wybrany został płk pil. Zbigniew DĄBROWSKI. Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Obecny skład Zarządu i organów Oddziału Śląskiego wynika
z Uchwały Nr 1/2017 z dnia 07 października 2017 roku.
Skład Zarządu jak przedstawiono wyżej.

Komisja Rewizyjna:
 Przewodniczący – ppor. mgr inż. Stanisław SZCZĘŚNIAK
                        Zastępca –  płk prof. nawig. Andrzej FELLNER
                        Sektretarz – mjr nawig. Zbigniew MACHNIK

Sąd Koleżenski:
                   Przewodniczący – st. chor. sztab. Jerzy DYKSA
Zastępca –  płk pil. Andrzej STANEK
Sekretarz – ppłk pil. Andrzej KRZYŚPIAK

Poniżej obecni członkowie śląskiego oddziału SSLW RP:

       ciapala                       dabrowski

    Ciapała Kazimierz                  Dąbrowski Zbigniew

            dyksa                  Dylag%2520Mieczysaw
Dyksa Jerzy                             Dyląg Jan

        fellner                    Galkowski%2520Tadeusz
Fellner Andrzej                  Gałkowski Tadeusz

        jafernik                   
Jafernik Henryk                      Haberla Andrzej

     karpiel               kiewro            klimasinski
Karpiel Marian              Kiewro Stanisław         Klimasiński Grzegorz

Krzyspiak%2520Andrzej                kuczynski
Krzyśpiak Andrzej      Kuczyński Franciszek

       kupka          kurzeja          Machnik
Kupka Henryk            Kurzeja Brunon        Machnik Zbigniew

Malucha%2520Boleslaw                        miskiewicz
Malucha Bolesław                 Miśkiewicz Radosław
                                                                                                                      6           Piatek%2520Zbigniew
Nowak Leszek             Piątek Zbigniew

Palowski%2520Leon           piechoczek              
  Palowski Leon          Piechoczek Eugeniusz      Płóciennik Marian   

      Pierzchala         plociennik           polanczuk
Pierzchała Marian        Płóciennik Maria           Polańczuk Roman

prokopowicz                 Ptaszek%2520Adam         rinkowski
Prokopowicz Aleksander   Ptaszek Adam        Rinkowski Włodzimierz

   rozinski           rutkowski            Rybak%2520Tadeusz
Roziński Leszek            Rutkowski Ryszard         Rybak Tadeusz

      sadowski               skora      
Sadowski Arkadiusz       Skóra Władysław

     Stanek%2520Andrzej                           szachulski
Stanek Andrzej                            Szachulski Sławomir

     szczesniak              Tylec%2520Krzysztof
Szczęśniak Stanisław          Tylec Krzysztof

Zralek%2520Tadeusz
Żrałek Tadeusz

Głównym celem  Śląskiego SSLW RP jest propagowanie historii
39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach, jak również tradycji lotnictwa na Śląsku i w Zagłębiu oraz ludzi z lotnictwem związanych.
  

 

im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK