KONTAKT

Dane Stowarzyszenia SSLW RP Oddział Śląsk
 Adres  STOWARZYSZENIE  SENIORÓW  LOTNICTWA
WOJSKOWEGO  RP  ODDZIAŁ  ŚLĄSKI
im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK ul. Francuska 30 p.027
40-028 Katowice-mail: oddzial.slask@gmail.com
 REGON 639765156
KRS
 NIP  9542697462
 Telefony  MON 261 124 453

502 043 139

 Prezes – adres do korespondencji Zbigniew DĄBROWSKI
ul. Podhalańska 11
41-200  Sosnowiec
mail: maczbyszko@wp.pl
 Dyżury członków zarządu W drugi i czwarty WTOREK  każdego miesiąca w godz. od 9-tej do 12-tej w biurze zarządu / 1 osoba /.

Posiedzenia zarządu oddziału raz na kwartał w godz. od 10-tej do 14-tej / 5 osób /.

KONTO BANKOWE  Numer konta: 64 843 70002 0010 0155 7345 0001
Śląski Bank Spółdzielczy ”SILESIA” w Katowicach
ul. Kopernika 5
40-064 KATOWICE

im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK